Skip to content

Dokumentacja konkursowa

1. Nazwa urządzenia:

2. Imię i nazwisko Opiekuna:

3. Imiona i nazwiska osób konstruujących urządzenie oraz rozmiary koszulek:

Imię Nazwisko Rozmiar Koszulki

Imię Nazwisko Rozmiar Koszulki

Imię Nazwisko Rozmiar Koszulki

Imię Nazwisko Rozmiar Koszulki

Imię Nazwisko Rozmiar Koszulki

*Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
*Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w Ogólnopolskim Konkursie Eksperyment Łańcuchowy

*nie zaakceptowanie uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

4. Adres e-mail Opiekuna, na który wyślemy potwierdzenie otrzymania przez nas dokumentacji:

5. Kategoria:

6. Opcjonalną dokumentację fotograficzną oraz wideo prosimy przesyłać w postaci spakowanego archiwum (np. RAR, Zip). Może ona zawierać zarówno dokumentację urządzenia, jak i etapów jego powstawania.


UWAGA: Maksymalny rozmiar wszystkich załączników to 25MB. W przypadku większych załączników prosimy o umieszczenie ich na dowolnym serwerze i podanie linku:

UWAGA: W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o wypełnienie w/w informacji w formie dokumentu .doc i przesłanie drogą mailową na adres konkursu.

Comments are closed.