Skip to content

Formularz zgłoszeniowy

Ważne : zgłoszenia online zastępują wysyłanie zgłoszenia pocztą

 

Imię i nazwisko opiekuna:

Telefon:

Adres email:

Adres na jaki mają zostać wysłane kulki:

Imię nazwisko/nazwa placówki

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowość

Planowana ilość drużyn:

Kategoria:

Akceptuję regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania

Comments are closed.