Skip to content

Formularz zgłoszeniowy

Ważne: zgłoszenia online zastępują wysyłanie zgłoszenia pocztą

 

Imię i nazwisko Opiekuna:

Numer telefonu Opiekuna:

Adres email Opiekuna:

Adres, na który mają zostać wysłane kulki:

Imię nazwisko/nazwa placówki

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowość

Planowana ilość drużyn (maksymalna liczba członków drużyny: 5):

Kategoria:

*Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się i przyjmuję do wiadomości informację o przetwarzaniu danych osobowych.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

*Akceptuję regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

*nie zaakceptowanie uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

Comments are closed.