Skip to content

Historia

Pomysł konkursu „Eksperyment Łańcuchowy” został zainspirowany wydarzeniem „Reakcji Łańcuchowej Piątku po Święcie Dziękczynienia” (ang. Friday After Thanksgiving Chain Reaction) organizowanym rokrocznie od 1998 roku w MIT (Massachusetts Institute of Technology) w USA. Ma ono formę pokazu, gdzie każde urządzenie jest łączone z następnym za pomocą sprężyny, a jej pociągnięcie uruchamia każdą kolejną maszynę. Co roku ogłaszany jest temat przewodni, którym mają inspirować się konstruktorzy urządzeń, jednak ponadto nie ma szczegółowego regulaminu, a twórców ogranicza jedynie własna wyobraźnia.

Kilka lat później, tj. w roku 2002 po raz pierwszy podobne wydarzenie pojawiło się już w formie konkursu oraz pod nazwą „Eksperymentu Łańcuchowego” (Verižni Eksperiment). Zostało ono zorganizowane dzięki inicjatywie Uniwersytetu w Ljubljanie, w Słowenii, wtedy jako część obchodów Światowego Dnia Fizyki. Odtąd nieprzerwanie konkurs stanowi część corocznych wydarzeń na tej uczelni, spotykając się z niegasnącym zainteresowaniem, szczególnie ze strony uczniów niższych etapów edukacyjnych. W związku z charakterem wydarzenia jako konkursu, określony także został szczegółowy regulamin, zabraniający m.in. korzystanie z zewnętrznego zasilania, wykorzystywanie zwierząt czy materiałów niebezpiecznych. Ponadto, zmodyfikowano możliwość łączenia się maszyn, rezygnując ze sprężyny na rzecz połączenia, które zapewni transport swobodnie spadającej metalowej kulki.
I wreszcie, w roku 2013 metalowa kulka dotarła także do naszego kraju. W wyniku inicjatywy grupy studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Eksperyment Łańcuchowy” został po raz pierwszy zorganizowany w Krakowie, zdobywając sobie od razu spore uznanie i popularność. Pierwsza edycja została zorganizowana na terenie Parku im. H. Jordana w Krakowie, kolejna na Hali T.S Wisła Kraków, a następnie od 2015 roku konkurs ten organizowany jest na nowym III Kampusie UJ, na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Zarówno liczba drużyn biorących udział w konkursie, czyli około 100, jak i samych uczestników tzn. blisko 300 – 400 osób pozostają stałe na przestrzeni lat. Towarzyszy temu kilkutysięczna publiczność. Od samego początku polskie edycje „Eksperymentu Łańcuchowego” organizowane są przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Kołem Naukowym Biofizyki Molekularnej i Fizyki Medycznej UJ.

 

Comments are closed.