Skip to content

Opis

Historia konkursu „Eksperyment Łańcuchowy” rozpoczęła się w 2005 roku w Słowenii. Od tego czasu konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród tamtejszych dzieci i młodzieży, rokrocznie angażując ponad 50 drużyn. Dzięki porozumieniu studentów Instytutu Fizyki UJ oraz organizatorów słoweńskiej edycji, od 2013 roku konkurs odbywa się także w Polsce.

Idea konkursu jest bardzo prosta: uczestnicy pracując w grupach mają za zadanie zbudować urządzenie o wymiarach nie przekraczających ławki szkolnej, którego działanie rozpoczyna się z chwilą otrzymania kulki od urządzenia poprzedzającego, kończy zaś przekazaniem jej urządzeniu następnemu. Pomiędzy tymi punktami, w czasie nie dłuższym niż 120 sekund, kulka (bądź kulki, ich ilość jest nieograniczona) ma wykorzystać/wywołać jak najwięcej zjawisk fizycznych.

„Eksperyment Łańcuchowy” jest konkursem nie tylko dla osób interesujących się fizyką. Od uczestników nie jest wymagana konkretna wiedza, lecz kreatywność, umiejętność majsterkowania i chęć nauki poprzez zabawę! Urządzenia do łańcucha nie da się zbudować w oparciu o wzory – trzeba sprawdzić, jak teoria działa w praktyce. Napotykane trudności tylko nam pomagają w konstruowaniu ciekawszych urządzeń. Polecamy oglądnięcie zdjęć i filmów pierwszej edycji konkursu: Galeria.

Podczas otwartego dla publiczności finału urządzenia zostają ustawione w jeden łańcuch i kolejno uruchomione. Łańcuch zostanie uruchomiony kilkukrotnie, w międzyczasie poszczególni autorzy będą objaśniać działanie swoich urządzeń. Nagrody będą przyznane w każdej z kategorii wiekowych przez Jury według kryteriów określonych w regulaminie. Dodatkowo zostaną również przyznane nagrody publiczności.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Comments are closed.